Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjällä on
tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä
tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä

Käsityökauppa Lankalaatikko

Kirjatie 3, 32700 Huittinen

Yhteyshenkilö:

Päivi Isokallio, yrittäjä

p.044754196

Sähköposti:
kauppa@lankalaatikko.com

Y-tunnus: 2490463-7


2. Rekisterin nimi:Käsityökauppa Lankalaatikon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään ainoastaan kaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

4. Rekisterii tallennettavat henkilötiedot:

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan antamat yhteystiedot; nimi,osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Sekä tilattavat tuotteet ja maksutapa.

5. Rekisteröidyn oikeudet :Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa
tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan
häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa
henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja
on käsitelty lainvastaisesti.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää
tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot
tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On
huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen
tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää
kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn
ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää
aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva
henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä
esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa
suostumuksen.

Rekisteröity
voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia,
että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidylläon oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaan tehdessä tilausta verkkokaupasta tai myymälästä


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Käsityökauppa
Lankalaatikon ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja
kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Tietoja käsittelevät ainostaan Käsityökauppa Lankalaatikon työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.